Whistleblower for leverandører

Som samarbejdspartner eller leverandør i DGI Byen har du med vores whistleblower-ordning mulighed for at rapportere tilfælde, hvor interne retningslinjer eventuelt ikke bliver overholdt, eller hvor nationale og internationale regler og love er blevet overtrådt.

Der er fuld fortrolighed og anonymitet, når du kontakter DGI Byens eksterne whistleblower-ordning og alle GDPR-regler bliver overholdt. Nordic Whistleblower arbejder uafhængigt af DGI Byen.


Sådan indberetter du:
Foretag indberetning skriftligt via linket. Indberetningen vil blive sendt til DGI Byens HR - People & Culture via  formularen herunder. Det er valgfrit, om man ønsker at give sig til kende eller være anonym.
Vores sagsbehandler behandler kun sager, som er omfattet af ordningen, og her vil den kun blive kendt af få udpegede nøglepersoner under tavshedspligt.

Kontaktinformation

Mail:
info@dgi-byen.dk

Skriv om din oplevelse