Pressekontakt & tilladelser

Kontaktinformation

Mail:
presse@dgi-byen.dk
 

Ansøgning om film og fotooptagelser i DGI Byen

Hvis du ønsker at filme eller tage foto i DGI Byen, bedes du indsende det relevante skema til Info@dgibyen.dk

Skema til tv- og filmoptagelser (PDF)

Skema til fotooptagelser (PDF)

Vilkår for film og fotooptagelser i DGI Byen

Når du underskriver ansøgningsskemaet, accepterer du vores standardvilkår for film- og fotooptagelser:

1. Tilladelser gives kun af DGI Byen Marketing & Kommunikation.

2. Optagelserne må kun bruges til det oplyste formål, der skal falde i en af kategorierne tv-drama, film eller redaktionelle formål.

3. Optagelser af koncerter og optræden på vegne af kunstner/den optrædende kan bruges på kunstnerens/den optrædendes egne sociale medier med omtale af det specifikke arrangement i DGI Byen og efter DGI Byens godkendelse af billederne.

4. Det er til enhver tid mediet/produktionsselskabets ansvar at overholde gældende regler om sponsoreret indhold på sociale medier.

5. Mediet/produktionsselskabet godtgør DGI Byen alle udgifter til lønninger, materialeforbrug, strøm og rengøring, som DGI Byen vurderer er foranlediget af optagelserne.
6. Mediet/Produktionsselskabet forpligter sig til at overholde DGI Byens almindelige ordensreglement og de særlige retningslinjer for optagelser i svømmehaller og at rette sig efter alle anvisninger fra DGI Byens personale. DGI Byen forbeholder sig ret til når som helst at afbryde optagelserne, hvis de er til større gene for publikum end antaget eller hvis andre forhold efter DGI Byens skøn gør det nødvendigt. I tilfælde af, at DGI Byen afbryder optagelserne, kan produktionsselskabet/mediet ikke gøre noget ansvar gældende over for DGI Byen eller vægre sig ved at refundere de indtil da påløbne udgifter.

7. Mediet/produktionsselskabet påtager sig ubetinget ansvar for alle skader, der direkte eller indirekte skyldes optagelserne, og produktionsselskabet/mediet forpligter sig til fuldt ud at friholde DGI Byen for ethvert tab og ethvert krav, der i anledning af optagelserne måtte blive rejst mod DGI Byen, herunder krav rejst af DGI Byens gæster, personale, lejere og leverandører.

8. Den underskrevne tilladelse skal fremvises på forlangende.

9. Tilladelsen fritager IKKE mediet/produktionsselskabet for at træffe fornødne særaftaler med lejere, musikere og andre relevante aktører, eller for at indhente tilladelser fra personer, der optræder på billederne jf. almindelige retsgrundsætninger om retten til eget billede.