Om os

Kontaktinformation

Mail:
info@dgi-byen.dk

DGI Byen blev sat i verden af Landsforeningen DGI og Københavns Kommune i 1997 som hjemsted for byens aktive foreninger. I dag har vi udviklet os til en unik venue midt i København, der bevæger byen med en bred vifte af oplevelser og aktiviteter inden for idræt, kultur og erhverv.

Du kan læse mere om vores historie,  om vores organisation,  og om hvordan vi bevæger byen.
 

galleri2 (2).jpg galleri2 (2).jpg bygning55.jpg bygning55.jpg

Fakta om DGI byen

DGI Byen blev etableret i 1995 som selvejende institution i et samarbejde mellem de Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), De Danske Skytteforeninger (DDS) og Københavns Kommune. Formålet var at engagere lokalmiljøet og det københavnske foreningsliv i kultur og idræt med folkelighed og bredde.

DGI Byen slog dørene op i 1997 og idrætsfaciliteterne består i dag af fire idrætshaller i varierende størrelse, heraf to opvisningshaller med tilskuerfaciliteter, et skyttecenter, et fitnesscenter og en svømmehal med i alt 5 bassiner i varierende størrelse og anvendelse. Dermed er DGI Byen en af Københavns allerstørste idrætsfaciliteter.

Over 1 mio. gæster besøger hvert år DGI Byen. Heraf besøger alene 700.000 DGI Byens idræts- og fritidsfaciliteter, halvdelen af disse gæster besøger Vandkulturhuset. Dette gør DGI Byen til en af de mest besøgte idrætsfaciliteter i København.

Ud over idræts- og kulturgæster besøges DGI Byen også årligt af over 300.000 gæster fra 1.600 private og offentlige virksomheder til fester, konferencer og fagmesser. Dertil kommer ca. 50.000 gæster til åbne publikumsmesser.

 
Københavns Kommune køber hvert år facilitetstimer til omkring 100 københavnske foreninger, skoler og institutioner, der fast benytter DGI Byens idræts- og fritidsfaciliteter. Ses der bort fra ferieperioderne og ugens ydertidspunkter, aftager Københavns Kommune altså langt størstedelen af facilitetstimerne i DGI Byens haller og Vandkulturhuset.

99 % af alle københavnere kender DGI Byen, heraf forbinder mere end 90 % DGI Byen med kerneaktiviteterne inden for idræt og svømning (tal fra kendskabsanalyse ved analysebureauet TNS Gallup i juni 2015 på basis af 1.041 interviews).

Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning udførte i juni 2015 en benchmark-analyse mellem DGI Byens svømmehal og de tilsvarende faciliteter i Københavns Kommunes Team Bade, der dokumenterer, at Vandkulturhuset er har langt det højeste gæsteantal og den bedste driftseffektivitet i kommunen.

DGI Byen forpagter frem til december 2024 Øksnehallen og Bygning 55 i et kulturelt udbud fra Københavns Kommune. DGI Byen og kredsen af kulturpartnere afholder under forpagtningen over 20 større lokale og nationale kulturarrangementer årligt, ligesom der afholdes en række mindre kulturaktiviteter i alle DGI Byens lokaler. Bygning 55 huser DGI Byens kulturpartner, kunsthallen Fotografisk Center, der har udstillinger året rundt.